Informacje

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski – kierownik Zakładu Filozofii Polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Edward Jeliński – Zakład Filozofii Polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Janusz Grygieńć – adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Bartosz Hordecki – adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr Natalia Klejdysz – adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Komitet Organizacyjny

Filip Biały, doktorant, Zakład Filozofii Polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Łukasz Dulęba, doktorant, Zakład Filozofii Polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Miejsce konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu powstał w 2008 r. w wyniku podziału Wydziału Nauk Społecznych. Wówczas Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przekształcony został w samodzielny wydział.

Obecnie Wydział prowadzi studia na pięciu kierunkach studiów: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem.

Strona internetowa: wnpid.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Strona internetowa: amu.edu.pl

Źródło zdjęć na stronie:

British Library